Digitalisering klantendossiers dnf in stroomversnelling (Codabox, Silverfin, InvoiceOne, etc.)
dnf start samenwerking met accountantskantoor Adviesco uit Mechelen